Nhà Hàng BACUR by Sajja Food chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Địa điểm : Thương mại Riverpark Primier Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

Diện tích : 150 m2.

Phương án : Hiện trạng giao thô, Thi công mới.

 

Nội dung bản quyền