CAKE & COFFEE STUDIO TẠI SHOPHOUSE MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG

Shophouse tại Midtown Phú Mỹ Hưng với tổng diện tích 185 m2 được phân chia không gian hoạt độn gồm : Cafe, Dạy làm bánh, Fitness& Yoga.

Chúng tôi tạo nên không gian đơn giản và khai thác tối đa công năng sử dụng.

 

Nội dung bản quyền