CHẤT LIỆU THÔ MỘC VÀ GÓC CẠNH TRONG INDUSTRIAL CAFE

Không gian thể hiện chân thực nhất các yếu tố vật liệu và cấu trúc tạo dựng nên nó. Các vật liệu gạch, bê tông, kim loại và gỗ thường được phô bày một cách mạnh mẽ với toàn bộ kết cấu bên trong, ít bao bọc và che đậy.

Không gian thiết kế không cần sự trau chuốt, tỉ mẩn, mà vật dụng càng thô, càng mộc, các góc cạnh sơ nguyên trên bề mặt trơn, phẳng càng thể hiện rõ ràng được chủ đề.Industrial lại đặc biệt chú trọng đến chất liệu sử dụng.

Công trình : Quán Cà Phê Overload

Diện tích : 100 m2

Nội dung bản quyền